Disclaimer

DE RIJNMOND GROEP BESTEEDT DE UITERSTE ZORG EN AANDACHT AAN DE WERKING, BETROUWBAARHEID EN ACTUALITEIT VAN DE INFORMATIE EN DE GEGEVENS OP DEZE WEBSITE. ONJUISTHEDEN EN ONVOLLEDIGHEDEN KUNNEN ECHTER VOORKOMEN. DE RIJNMOND GROEP BEHOUDT ZICH HET RECHT VOOR DE INHOUD VAN DE INFORMATIE OP DEZE WEBSITE TE WIJZIGEN.
DE RIJNMONDGROEP GARANDEERT GEEN FOUTLOZE WERKING OF ONONDERBROKEN TOEGANKELIJKHEID VAN DE WEBSITE OF DE DOOR HAAR LANGS ELEKTRONISCHE WEG AANGEBODEN DIENSTEN. DE RIJNMOND GROEP IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR SCHADE ALS GEVOLG VAN ONJUISTHEDEN OF ONVOLLEDIGHEDEN IN DE AANGEBODEN INFORMATIE, NOCH VOOR SCHADE DIE HET GEVOLG IS VAN PROBLEMEN VEROORZAAKT DOOR, OF INHERENT AAN HET VERSPREIDEN VAN INFORMATIE VIA HET INTERNET, ZOALS STORINGEN OF ONDERBREKINGEN VAN OF FOUTEN OF VERTRAGING IN HET VERSTREKKEN VAN INFORMATIE DOOR DE RIJNMOND GROEP OF DOOR U AAN DE RIJNMOND GROEP MIDDELS EEN WEBSITE VAN DE RIJNMOND GROEP OF ANDERSZINS LANGS ELEKTRONISCHE WEG.
DE RIJNMOND GROEP KAN NIET GARANDEREN DAT DE OP DEZE SITE VERMELDE HYPERLINKS NOG JUIST ZULLEN ZIJN WANNEER U DEZE BEKIJKT.
DE RIJNMOND GROEP AANVAARDT GEEN VERANTWOORDELIJKHEID VOOR DE INHOUD VAN SITES WAARNAAR OF WAARVAN MET EEN HYPERLINK OF ANDERSZINS WORDT VERWEZEN.

E-MAIL: contact@rijnmondgroep.nl